Agermanament

   jovi logo                       AGERMANAMENTlogo 1

 

El centre d'estudis Jovi s'ha agermanat amb Semilla para el Cambio, una ONG espanyola que opera a Varanasi, Índia, amb l'objectiu de lluitar contra la pobresa i promoure la igualtat d'oportunitats. Aquesta ONG treballa avui per brindar les eines necessàries que afavoreixin demà una transformació social.

El seu programa d'acció es focalitza cap a la infància més desfavorida, actuant principalment en els sectors de l'Educació, Nutrició, Sanitat i, més recentment, cap al apoderament de la Dona amb projectes d'alfabetització i capacitació laboral. L'accés a una educació de qualitat és el pilar de la seva estratègia, l'eina més eficaç amb la qual molts nens i nenes podran optar a un futur millor.
 
El nostre centre i Semilla para el Cambio realitzarem un projecte conjunt en anglès on els nostres alumnes i els nens i nenes de Varanasi podran compartir experiències i compartir el seu món.
 
Aquest intercanvi cultural ens permetrà refermar els valors de la interculturalitat i el respecte, practicar anglès i apropar-nos a realitats socials diferents. 

Bloc del projecte: https://jovisemillatwinning.wordpress.com

Per més informació sobre l'ONG de Semilla para el Cambio: