Taller de memòria per a gent gran

El taller de memòria per a gent gran és un programa de suport psicosocial i educatiu de l’envelliment.

Actualment és el principal tractament per reduir, en la mesura del possible, l’evolució de les demències. Totes les persones grans, encara que no tinguin demència ni pèrdua de memòria, han de treballar aquestes capacitats, a través d’exercicis d’estimulació cognitiva, jugant, fent activitats noves… ja que amb l’edat el cervell perd la seva capacitat.

Treballem activitats adaptades al grup i necessitats, fent teràpia grupal d’estimulació cognitiva.

I també oferim programes específics per:

  • Manteniment
  • Alzheimer
  • Parkinson
  • Altres demències