Lecto-escriptura

El llenguatge és l'eina que utilizem els individus per comunicar-nos entre nosaltres, conèixer el món que ens envolta i és essencial per establir les primeres relacions afectives. Per aquest motiu, pensem que la lectoescriptura és un dels aprenentatges més importants de l'etapa d'infantil i primer cicle de primària. 
En el nostre Centre d'Estudis oferim suport i recursos per ajudar als nostres alumnes en aquest procés d'aprenentatge de la lectura i l'escriptura. Aquesta tasca sempre es realitzarà tenint en compte les característiques individuals de cada infant i adaptant-les a les seves necessitats. 

 

Si vols més informació sobre lecto-escriptura, et convidem a apropar-te als nostres centres de Vallirana o Pallejà, o bé contactar amb nosaltres mitjançant el nostre correu electrònic: centrejovi@gmail.com.